Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το LEADER σε Αγκαθιά και Καμποχώρι

μεγαλύτερη δημοσιοποίησή της, πραγματοποιεί συναντήσεις ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού που εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος:

Δεν υπάρχουν σχόλια: