Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Εκδήλωση στη Νάουσα με εργάτες από ΒΙΟΜΕ, ΕΡΤ, Συν/κο Βιβλιοπωλείο - Τρίτη 9 Ιουνίου

γενικότερα τον κοινωνικό τομέα. Απαιτείται δημοκρατία!!! Σε όλα τα επίπεδα και όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: