Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

Η Χρυσή Αυγή και η συνέχεια της δίκης - Σ. Ανδρονίδης

του Σ. Ανδρονίδη*
ταγμάτων εφόδου της. Όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, «το 2015 και ιδιαίτερα από την περίοδο κοντά στην έναρξη της δίκης παρατηρούμε αύξηση των ρατσιστικών επιθέσεων, η οποία είναι μικρή μεν, αλλά ορατή. Παρατηρούμε οργανωμένες επιθέσεις από τάγματα εφόδου, αλλά και από μεμονωμένους δράστες, ενώ οι στόχοι είναι βέβαια μετανάστες, νέοι που η εμφάνιση τους θεωρείται «διαφορετική», ενώ ιδιαίτερη ωμή βία ασκείται σε διεμφυλικούς».[1]


[1] Βλ. σχετικά, Τζιαντζή Αφροδίτη & Μπασκάκης Γιάννης, ‘Μετά το «μούδιασμα», τα τάγματα εφόδου εφορμούν ξανά’, Εφημερίδα των Συντακτών, 08/06/2015, σελ. 24.
[2] Αναφέρεται στο Σακελλαρόπουλος, σελ. 112.
[3] Βλ. σχετικά, Σακελλαρόπουλος Σπύρος, ‘Κρίση και κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα του 210ου αιώνα’, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα, 2014, σελ. 156-157.


*πολιτικός επιστήμονας, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: