Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Φρ. Καρασαρλίδου (ΣΥΡΙΖΑ): "Αποκατάσταση της αιφνίδιας φορολογικής μεταβολής των ΤΟΕΒ"

συγκεκριμένων νομικών προσώπων από “ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ” σε “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ” που είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα επιφέρει αλλαγές στη μορφή, στο χαρακτήρα και στον τρόπο φορολόγησης των εν λόγω νομικών προσώπων.
Οι ΤΟΕΒ διαμαρτύρονται ότι με την φορολογική αλλαγή θα φορολογούνται ως κερδοσκοπικές εταιρίες, κάτι που είναι πέρα από το χαρακτήρα και τους σκοπούς της οργάνωσή τους, με συνέπεια να επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο οι αγρότες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: