Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Αριστεία - Βραβεία του ΓΕΛ Πλατέος

Διαβάστε τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών του Λυκείου Πλατέος που διακρίθηκαν την σχολική χρονιά που πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε

Αναλυτικά η κατάσταση των ονομάτων και η βαθμολογία που συγκέντρωσε ένας έκαστος


Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣΤΜΗΜΑΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΑΞΗ Α΄
1ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΕΛΠΙΔΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΑ119,8
2ΣΑΚΑΡΕΚΟΥΒΑΙΑΣΤΕΡΓΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗΑ319,6
3ΟΥΖΟΥΝΗΦΩΤΕΙΝΗΧΡΗΣΤΟΣΕΛΕΝΗΑ219,2
4ΣΩΤΗΡΑΚΗΑΘΗΝΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣΜΑΡΙΑΑ319,1
5ΔΟΥΛΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΑΡΙΑΑ118,8
6ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΑΤΘΑΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗΑ218,7
7ΣΑΒΒΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣΔΕΣΠΟΙΝΑΑ318,4
8ΚΑΡΑΚΟΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΩΜΑΣΝΑΤΑΛΙΑΑ118,3
9ΚΟΖΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΡΟΔΡΟΜΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑ118,3
10ΜΗΝΟΥΔΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑ218,2
11ΖΑΜΑΝΗΣΑΣΤΕΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΑΡΙΚΛΕΙΑΑ118,1
12ΤΕΡΖΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΕΣΠΟΙΝΑΑ318,1
ΤΑΞΗ Β΄
13ΜΟΥΡΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΦΡΟΔΙΤΗΒ219,8
14ΜΠΑΚΑΛΗΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΙΡΗΝΗΧΡΗΣΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑΒ219,4
15ΤΕΡΖΙΔΟΥΜΑΡΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣΕΙΡΗΝΗΒ319,0
16ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΚΥΡΙΑΚΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΥΤΕΡΠΗΒ318,8
17ΥΦΑΝΤΙΔΟΥΕΥΤΥΧΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑΘΕΟΔΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΑΒ318,5
18ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΛΑΜΠΡΟΣΣΥΜΕΩΝΑΝΑΣΤΑΣΙΑΒ218,4
19ΠΕΓΙΟΥΔΗΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗΒ318,3
20ΜΠΟΥΤΖΗΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΓΡΗΓΟΡΙΟΣΕΛΕΝΗΒ318,1
21ΠΑΛΙΟΥΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΑΡΙΑΒ318,1
22ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥΕΥΑΝΘΙΑΔΗΜΟΣΜΑΡΙΑΒ118,1
23ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΒΡΑΑΜΚΡΥΣΤΑΛΛΩΒ218,1
ΤΑΞΗ Γ΄
24ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΓ319,4
25ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣΡΑΦΑΗΛΘΩΜΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓ319,1
26ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΑΓ118,6
27ΜΑΝΕΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΓ218,6
28ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΗΧΡΗΣΤΟΣΟΛΓΑΓ218,5
29ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥΠΡΟΔΡΟΜΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΡΓΥΡΩΓ118,3
30ΚΟΛΙΛΕΚΑΔΗΜΗΤΡΑΙΩΑΝΝΗΣΧΡΙΣΤΙΝΑΓ218,1
31ΑΝΔΡΟΝΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣΜΑΡΙΑΓ118,1

Δεν υπάρχουν σχόλια: