Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Θα συζητηθεί η πεζοδρόμηση της Βετσοπούλου, η κυκλοφοριακή μελέτη, οι κανονισμοί νεκροταφείων κλπ στην Επιτροπή Διαβούλευσης Αλεξάνδρειας- Να καταργηθεί τώρα

δεν χρειάζεται αλλά διώχνει τους πολίτες με την ενασχόλησή τους με τα κοινά αφού ο ρόλος τους είναι μόνο διακοσμητικός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: