Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση για ΓΣ στα ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

γίνει στις 11 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μ.μ.,  στο χώρο του Κέντρου  ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ στην Αλεξάνδρεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: