Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

Γνωστοποίηση για εγγραφή στο Μητρώο συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων / Αφορά πωλητές γεωργικών φαρμάκων

με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 (ΦΕΚ Β 2310) Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται η σύσταση «Μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων».

Η ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων έχει  τεθεί σε λειτουργία. Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες για την εγγραφή τους στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, θα ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία  δημιουργώντας λογαριασμό χρήστη στις ψηφιακές υπηρεσίες. Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση

Δεν υπάρχουν σχόλια: