Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

Θα πάρουμε ροδάκινα φέτος; Η καταστροφή φέτος θα είναι μεγάλη / Αποζημιώσεις θα δοθούν;

πεδινής Ημαθίας προκαλώντας μεγάλες ζημιές τόσο στο φυτικό κεφάλαιο όσο και στις τσέπες των αγροτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: