Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

Συνεδριάζει ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοιν. Μέριμνας του δήμου Αλεξάνδρειας / Τα θέματα

Παντόπουλος Σ
Πρόεδρος ΔΣ
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨ στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: