Κυριακή 1 Μαρτίου 2015

"Σχέσεις στην οικογένεια. Ας μιλήσουμε ανοιχτά με τα παιδιά μας" - Συζήτηση από τους Συλλόγους Γονέων-Κηδεμόνων των Γυμνασίων Αλεξάνδρειας

Από την αντίστοιχη εκδήλωση στη Νάουσα*
Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας και του Κέντρου Οικογενειακού Προγραμματισμού της Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: