Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Συνάντηση τευτλοπαραγωγών την Πέμπτη στο Πλατύ

εστιατορίου του εργοστάσιου Πλατέος.
Οι πρόεδροι
Π.Μπογιαννίδης,
Π. Μεσσαλάς
Ν. Λιολιόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: