Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ

Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Πλατέος ενημερώθηκαν από τους Διευθυντές  των Σχολείων και τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και...
κηδεμόνων για το ζήτημα που προέκυψε τις τελευταίες μέρες σχετικά με τη μεταφορά τους από τα χωριά προς την έδρα των σχολείων τους.

Συγκεκριμένα, επειδή σύμφωνα με την ΚΥΑ 24001/ΦΕΚ 1449 τ. Β΄ 2013/14-6-2013 σχετικά με τη «μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», δεν δικαιούνται της δωρεάν μεταφοράς οι μαθητές που κατοικούν σε απόσταση μικρότερη από τις οριζόμενες στην παραπάνω  Κ.Υ.Α.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις επαφές με τους αρμόδιους φορείς  -  συναρμόδια Υπουργεία, βουλευτές και  αιρετούς της (αντιπεριφερειάρχη)  της Π.Ε. Ημαθίας,  Δήμαρχος και αρμόδιοι  αντιδήμαρχοι , πρόεδρο του ΚΤΕΛ Ημαθίας – και αναμένουν τις απαντήσεις ώστε να προσδιοριστούν οι επόμενες κινήσεις και οι μορφές κινητοποιήσεων που θα αποφασιστούν.

Κλείνοντας, σας μεταφέρουμε την εύλογη ερώτηση που τέθηκε από μαθήτρια της Β΄ τάξης, του Λυκείου με δύο αδέλφια στο Γυμνάσιο,  προς κάποιο καθηγητή του σχολείου: «δηλαδή κύριε εμείς που είμαστε τρία αδέλφια πρέπει να πληρώνουμε 10 ευρώ κάθε μέρα για να έρθουμε στο σχολείο». Σημείωση το ποσό του εισιτηρίου που ζητήθηκε να καταβληθεί ανέρχεται στα 1,60 ευρώ η μετάβαση, δηλαδή συνολικά 9 ευρώ και 60 λεπτά (1,60 Χ 6 εισιτήρια). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: