Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 μμ συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας υπό την προεδρεία του Ν.  Μπρουσκέλη με τα παρακάτω θέματα:

1.14η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014

2.Λήψη απόφασης για την 15η Αναμόρφωση του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014

3.16η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014-Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014

4.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έναρξης διαδικασιών σχετικά με τον εκ νέου καθορισμό πιστωτικού ιδρυματος για την εντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας

5.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσών άρδευσης του έτους 2013 σε δημότες της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας

6.Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη από τους Χρηματικούς Καταλόγους με τίτλο «Δικαίωμα Βοσκής-ΤΑΠ Τ.Κ. Αγκαθιάς της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας»

7.Διαγραφή χρηματικών καταλόγων

8.Λήψη απόφασης για τον ορισμο υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της Τράπεζας Ελλάδος

9.Λήψη απόφασης για την έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
10.Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου στην Αθήμα για υπηρεσιακούς λόγους

11.Λήψη απόφασης για την:
-Διοργάνωση των εκδηλώσεων της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου έτους 2014 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014
-Διοργάνωση των εκδηλώσεων της επίσημης εορτής της απελευθέρωσης της Αλεξάνδρειας στις 18 Οκτωβρίου 2014 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014

12.Λήψη απόφασης για την ψήφιση πιστώσεων από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014 για την κατάθεση στεφάνων κατά τον εορτασμό του Πολυτεχνείου την 17η Νοεμβρίου και του εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων την 21η Νοεμβρίου στην έδρα του Δήμου

13.Προέγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ»

14.Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ» Α.Μ. 42/2014

15.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ» Α.Μ. 42/2014

16.Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ¨Α.Μ. 8/2014

17.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ¨Α.Μ. 8/2014

18.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Πλατάνου»

19.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακεδονικού Αγώνα στη Δ.Κ. Μελίκης»

20.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Π. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» του Δήμου Αλεξάνδρειας  (Α.Μ. 53/14)

21.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΟΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας (Α.Μ. 91/13)

22.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 202-203 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας  (Α.Μ. 55/14).

23.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας  (Α.Μ. 65/14)

24.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» (A.M. 67/2011)                         

25.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ» (A.M. 15/2011)    

26.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ» (A.M. 74/2013)  

27.Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών οικισμών Παλαιόχωρας Τ.Δ. Κορυφής και Λιανοβεργίου - Παλαιοχωρίου Τ.Δ. Λιανοβεργίου»  (Α.Μ. 305/2009 της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας) του πρώην Δήμου Πλατέος.                                               

28.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» Α.Μ. 21/2014

29.Αποφαση περί αποδοχής ή μη απόφασης γεν. Γραμματέα απ/νης δ/νσης Μ-Θ και επίχωσης σκάμματος στο πλαίσιο του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

30.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή και Αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας»

31.Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Κεφαλοχωρίου

32.Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό  Επισκοπής

33.Επαύξηση ισχύος του δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Παλαιόχωρας

34.Επαύξηση ισχύος του δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Κυδωνέας

35.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση νεκροταφείων οικισμών Αγ. Τριάδας και Τριλοφιάς στην Τ.Κ. Αγκαθιάς» (Α.Μ. 52/2014)

36.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πρωην Δημοτικών Σφαγείων Αλεξάνδρειας (τμήμα υπ΄αριθ. 468 αγροτεμαχίου)» (ΑΜ 2/2014)

37.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση χώρου νεκροταφείων ατις Τ.Κ. Καμποχωρίου, Κυψέλης, Προδρόμου,Πλατέος, Πλατάνου και Κυδωνιάς» (Α.Μ. 87/2013)

38.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επικάλυψη τσιμενταυλάκων στην Τοπική Κοινότητα Λουτρού» ( ΑΜ 90/2013)

39.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Ορτιστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διάτρηση Εθνικού Δρόμου στο Νησέλι»(ΑΜ 62/2012)

40.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβης του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις σε τμήμα στέγης του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ. Πλατέος» (Α.Μ. 29/2012)

41.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εργασίες ολοκλήρωσης Δημοτικού Θεάτρου Πλατέος» (ΑΜ 2/2013)

42.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση Δημοτικής ακινήτου εκτάσεως (αγροτεμαχίων) Τ.Κ. Αράχου Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας

43.Δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση δημοτικών ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης.( Αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου)

44.Έγκριση ή μη της αριθ. 213/2014 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Α. με τίτλο «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προυπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2014»

45.Έγκριση ή μη της αριθ. 214/2014 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Α. με τίτλο «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβουλιο για αποζημίωση Πρόεδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)»

46.Eγκριση ή μη της υπ’αριθ. 77/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με θέμα «Λήψη απόφασης για καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. “ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”»

47.Λήψη απόφασης:
Α.για την αποδοχή ή μη της αίτησης κωλύματος τoυ δημοτικού συμβούλου κ. Ράπτη Δημήτριου αναφορικά με τον ορισμό του ως τακτικό μέλος της  Επιτροπής  Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών άνω των 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/80 (σχετική η αριθ. πρωτ. 36306/18-09-2014 αίτηση)
Β.για τον ορισμό, με επιλογή κλήρου,νέου τακτικού μέλους της Επιτροπής Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών άνω των 2.934,70€ χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014

48.Λήψη απόφασης
Α. για την αποδοχή ή μη της αίτησης παραίτησης τoυ δημοτικού συμβούλου κ. Κούγκα Αθανάσιου από τη θέση του ως τακτικό μέλος της  Επιτροπής  Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών εως 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ  για το υπόλοιπο του έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/80 (σχετική η αριθ. πρωτ. 37807/29-09-2014 αίτηση)
Β. για τον ορισμό, με επιλογή κλήρου, νέου τακτικού μέλους της Επιτροπής Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών εως  2.934,70€ χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014

49.Λήψη απόφασης για τον ορισμό, με επιλογή κλήρου, μελών της επιτροπής παραλαβής στο Δήμο Αλεξάνδρειας για τα έργα αξίας μέχρι 5.869,41€ για το υπόλοιπο του έτους 2014

50.Λήψη απόφασης :
Α) Για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Β) Για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του για τη συμμετοχή του στη διαδικασία ορισμού ενός συμβούλου που θα εκπροσωπεί τους δήμους –μετόχους της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε στο Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας
Γ)Για τον ορισμό εκπροσώπου ή εκπροσώπων για τη συμμετοχή του Δήμου στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. και κατανομή των μετοχών του Δήμου Αλεξάνδρειας

51.Λήψη αποφασης για τον ορισμό δυο αιρετών εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Σύμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

52.Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός αιρετού τακτικού εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Αλεξανδρινή Γη»με τον αναπληρωτή του

53.Για τροποποίηση της αριθ.278/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου-Αντικατάσταση ορισθείσας υπεύθυνης υπαλλήλου για τη λειτουργία του «Κέντρου Δια Βίου  Μάθησης Δ.Αλεξάνδρειας».

54.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρειας που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς55.Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή  για τη γνωμοδότηση της άδειας εγκατάστασης και χρήση εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων  Δ.Αλεξάνδρειας.

56.Για ανασυγκρότηση Α΄/θμιου και Β΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων κ.λ.π.

57.Λήψη απόφαση για σύνθεση οργάνου  για την άσκηση ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων στους παιδότοπους Δ.Αλεξάνδρειας.

58.Ορισμός τριών (3) αντιπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σύνδεσμος Υδρεύσεως Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Νομού Ημαθίας

59.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Παντοπούλου Αικατερίνης του Βασιλείου

60.Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών

61.Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών

62.Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) πρότασης με τίτλο : « Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης» ενδεικτικού προυπολογισμού 50200.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

63.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 570/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρόσληψης ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής»

64.Γνωμοδότηση Δ.Σ. αναφορικά με το έργο «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)           στα πλαίσια της ανανέωσης –τροποποίησης της υφιστάμενης δραστηριότητας «Παραγωγή (α) οργανικού εδαφοβελτιωτικού –οργανοχουμικών λιπασμάτων και (β) ανακύκλωση –αποβουλκάνωση ελαστικών» της εταιρείας ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. στα με αριθ. 277 και 278 αγροτεμαχια αγροκτήματος Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας, ΠΕ Ημαθίας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (υποκατηγορία Α2 ομάδα 4η Συστηματα Περιβαλλοντικών Υποδομών Α/Α 12)»

Δεν υπάρχουν σχόλια: