Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε εργαζομένους από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Ημαθίας

υπηρεσιών που έχει στόχο να ενημερώσει τους εργαζομένους για τα δικαιώματά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: