Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Αιτήσεις για ενεργές και μη γεωτρήσεις στο δημαρχείο Αλεξάνδρειας - Ανακοίνωση

και τις 30 Απριλίου 2015 να καταθέσουν αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης νερού για τα εν λόγω σημεία υδροληψίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: