Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Επιλογή διευθυντών: Συναπόφαση ή συνενοχή στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής / Μελιόπουλος Γ

του Γ. Μελιόπουλου*
από άλλη σχολική μονάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο τρόπος αυτός θα εφαρμοστεί φέτος πιλοτικά. Απ’ την επόμενη σχολική χρονιά θα γενικευτεί ανάλογα με τις εμπειρίες που θα υπάρξουν απ’ τη πιλοτική εφαρμογή. Ακόμα όπως ανακοίνωσε τον επόμενο χρόνο θα προσδιορισθεί και ο τρόπος επιλογής και των υπολοίπων στελεχών της εκπαίδευσης (προϊστάμενοι, σύμβουλοι, κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: