Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο κεντρ. Μακεδονίας- τα θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα ακόλουθα θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση και λήψη απόφασης:
 

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 24ης/19-12-2016 και 19ης/18-9-2017 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής : Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου


Θέμα 2ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Γ’ τρίμηνο 2017.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 3ο: 13η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 4ο: 4η τροποποίηση προγράμματος προμηθειών της Π.Κ.Μ.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 5ο: Έγκριση για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Π.Κ.Μ.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 6ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας ως Τακτικό Μέλος στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Arepo.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 7ο: Ορισμός Εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού) της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πέλλας στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πέλλας ‘ΟΡΑΜΑ’.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αναπλ. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 8o: Διάθεση ποσοστού επί του εισπραττόμενου ημερησίου τέλους Επαγγελματιών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών υπέρ των Ομοσπονδιών: α) Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας – Θεσσαλίας − Θράκης και β) Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας − Θεσσαλίας − Θράκης, για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2016.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Θέμα 9ο: Τροποποίηση της αρίθμ.221/26-7-2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια εργασιών επέκτασης πεζοδρόμησης της οδού Κ. Καραμανλή του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των Σερρών».
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Θέμα 10ο: Αποδοχή της έκθεσης εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών και Πολιτικής Προστασίας Ν. Σερρών» και απαλλαγή των ορισθέντων εκκαθαριστών με την υπ΄αριθ. 190/23-06-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών

Θέμα 11ο : Έγκριση τρόπου δημοπράτησης με επιλογή αναδόχου με ανοιχτό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την εκτέλεση του έργου: Εργασίες συντήρησης των χειρουργείων Γ.Ν.Θ. « ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 12ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης με επιλογή αναδόχου με εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για έργα κάτω των ορίων, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες εκσυγχρονισμού, βελτίωσης, ανακαίνισης και ανακατασκευής στεγάστρου Κ.Υ. Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης».
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 13o : Έγκριση τρόπου δημοπράτησης με επιλογή αναδόχου με εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για έργα κάτω των ορίων, για την εκτέλεση του έργου: «Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Λουδία και Τάφρου Τ66 για τα έτη 2018-2019».
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 14o: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την εκτέλεση του έργου: «Στοιχειώδης συντήρηση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» .
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 15o: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για το έργο: Αποκατάσταση της Νότιας και της Δυτικής όψης του κτιρίου του Γ.Ν.Θ. « ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 16o: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας και Δήμου Κατερίνης για την υλοποίηση του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Μουσικού Σχολείου Κατερίνης».
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 17o: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -Π.Ε Χαλκιδικής και Δήμου Κασσάνδρας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ισόπεδου κόμβου Χανιώτης».
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 18o: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ισόπεδου κόμβου Χανιώτης».
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 19o: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων Π.Ε Χαλκιδικής
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 20o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών

Θέμα 21o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: