Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

Εκδήλωση στο Επιμελητήριο για τις «Επαγγελματικές προοπτικές στον Αγροδιατροφικό Τομέα»

Το Επιμελητήριο Ημαθίας σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, διοργανώνουν την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας την ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Επαγγελματικές προοπτικές στον .....
Αγροδιατροφικό Τομέα».
Το πρόγραμμα ενημέρωσης, στοχεύει στην πληροφόρηση των νέων, αγροτών και επαγγελματιών για τις προοπτικές ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα. Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Σταθμών Τεχνικής Επιθεώρησης Εξοπλισμών Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΠΑΣΤΕΕΕΓΦ).

Θεματολογία:
Μηχανήματα φυτοπροστασίας και σύστημα επιθεώρησης ΕΕΓΦ
 Νέες τεχνολογίες στην αγροτική παραγωγή (Γεωργία Ακριβείας)
Η συμβολή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στην Ελληνική
ύπαιθρο από το 1904 έως σήμερα, και συνοπτική περιγραφή των
εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Για όλες τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης αυτής παρακαλώ  επικοινωνήστε στο  2331024734 Επιμελητήριο Ημαθίας (κα.Μαυροπούλου Αλίνα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: