Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας- τα θέματα

Την ερχόμενη Δευτέρα στις 8μμ συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας υπό την προεδρία του Νίκου Μπρουσκέλη και θα αποφασίσει για τα εξής ζητήματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη:


1. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσών άρδευσης του έτους 2015 σε δημότες της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΡΩΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ”

3. Λήψη απόφασης για την....
έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. Και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΟΥ»

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ»
(Α.Μ. 35/2014) 

7. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου :«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΠ Δ.Ε. ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ »(ΑΜ 49/2015).

8. Λήψη απόφασης για την προέγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». Α.Μ. 22/2015. ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. 19096/04-07-2016 αίτηση του αναδόχου. 

9. Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας.

10. Β΄ Tροποποίηση της αριθ. 263/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (άρθρο 76 ν. 3852/2010)

11. Λήψη απόφαση για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας  προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός του κατ/τος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» της εταιρίας «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ Ο.Ε.».      
12. Λήψη απόφαση για την χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός του κατ/τος της εταιρίας «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΊΔΗΣ Ο.Ε.»

13. «Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Βαρσαμοπούλου Αμυγδαλή του Θωμά». 

14. «Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον  Παράσχο Νικόλαο του Αθανασίου».

15. «Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών».

16. «Διαπίστωση λήξης ισχύος της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών του Γιαννόπουλου Δημήτριου του Βασιλείου»

17. Αποστολή της υπ'αριθ. 77/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης Δ.Σ με θέμα «Λήψη απόφασης για 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».

18. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της πλατείας του πρώην Δημαρχείου Μελίκης για υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του Μελικιώτικου πανηγυριού 2016 στους συλλόγους:
α. Λαογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων( Λ.Ο.Μ.Π.)
β. Μορφωτικό Αθλητικό Όμιλο Μελίκης ΄΄ ΦΙΛΙΠΠΟΣ΄΄ 

19. «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α οικονομικού έτους 2016».

Δεν υπάρχουν σχόλια: