Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Καλή η παρέμβαση Αντωνίου και άλλων για τις πτωχεύσεις- Θα το επιτρέψει η τρόικα; Απαιτούνται και άλλες παρεμβάσεις

Προσπάθεια εξορθολογισμού της αγοράς και προστασίας αλλά και να δοθεί μια ακόμα ευκαιρία σε αυτούς που στα χρόνια της κρίσης έχουν πτωχεύσει και αδυνατούν να κάνουν οποιαδήποτε νέα απόπειρα επιχειρηματικής δραστηριότητας κάνουν με την παρέμβασή τους οι βουλευτές του Σύριζα, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ημαθίας Χρήστος Αντωνίου.
Οι βουλευτές που κατέθεσαν αναφορά στην Βουλή ουσιαστικά μεταφέρουν την πρόταση ενός ειδήμονα, του μέλους του εμπορικού επιμελητηρίου της Αθήνας Αθ. Φλωρά που έχει διατυπώσει ολοκληρωμένη άποψη επί του θέματος.

Βέβαια, είναι προφανές ότι τα.....
αίτια της κρίσης δεν αντιμετωπίζονται αλλά τμήμα των επιπτώσεών της και πάλι υπό την αίρεση ότι θα επιτραπεί από την τρόικα οποιαδήποτε παρέμβαση.

Δείτε το κείμενο των βουλευτών και του κ. Φλωρά


Αναφορά προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης του βουλευτή Ημαθίας Χρήστου Αντωνίου και άλλων πέντε βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για μια δεύτερη ευκαιρία στους εντίμως πτωχεύσαντες επαγγελματίες και επιχειρηματίες.

«Προτάσεις για την στήριξη των έντιμων πτωχευσάντων στα πλαίσια της Δεύτερης Ευκαιρίας»

Η αναφορά είναι του κ. Γ. Φλωρά μέλους του ΔΣ του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κατατέθηκε δε στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού καθώς και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με ζητούμενο την ευθυγράμμιση της ελληνικής νομοθεσίας και του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου με την σύσταση της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους έντιμους πτωχεύσαντες στα χρόνια της κρίσης, ώστε να δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία.


Η κατατεθείσα αναφορά:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Για τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Θέμα: «Προτάσεις για την στήριξη των έντιμων πτωχευσάντων στα πλαίσια της    Δεύτερης Ευκαιρίας».

Οι Βουλευτές καταθέτουν προς τους κύριους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορά με θέμα «Προτάσεις για την στήριξη των έντιμων πτωχευσάντων στα πλαίσια της    Δεύτερης Ευκαιρίας».

Στην αναφορά επισημαίνονται οι προβληματικές για το καθεστώς της Δεύτερης Ευκαιρίας καθώς και προτάσεις για ένα αποτελεσματικότερο δίχτυ προστασίας των εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρηματιών που πτώχευσαν εντίμως στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης.

Επισυνάπτεται η επιστολή του κύριου Γεώργιου Φλωρά μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών με τα αναφερόμενα σχετικά.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Ονομάζομαι Φλωράς Γιώργος, είμαι επιχειρηματίας και μέλος στο ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Απευθύνομαι σε εσάς για το σοβαρότατο ζήτημα της παντελούς έλλειψης της 2ης Ευκαιρίας στους Έντιμους Πτωχεύσαντες επιχειρηματίες για το οποίο εδώ και καιρό εκκρεμεί νομοθετική ρύθμιση που θα έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί  από 1/1/2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ΓΣΕΒΕΕ από το 2008-2013 έκλεισαν στην Ελλάδα περισσότερες από 230.000 επιχειρήσεις και χάθηκαν άνω των 800.000 θέσεων εργασίας. Επιπλέον σήμερα υπολειτουργούν περίπου στις 150.000 επιχειρήσεις.
Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που πτώχευσαν δεν είχαν δηλαδή δόλο να πτωχεύσουν.

Η κοινή λογική άλλωστε και οι στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύουν ότι μόλις ένα μικρό ποσοστό αυτών που η επιχείρηση τους πέφτει έξω είναι δόλιοι πτωχεύσαντες.

Ειδικότερα σε έρευνα της ΕΕ το 2011, σε 33 χώρες της Ευρώπης, μόλις το 4%-6% των πτωχευσάντων χαρακτηρίστηκαν δόλιοι. Στην Αγγλία ενδεικτικά, σε 100.000 πτωχεύσεις των τελευταίων 5 ετών, μόλις το 5% είναι δόλιες.
Τα στοιχεία στην Ελλάδα δείχνουν ότι πτωχεύουν περίπου 400 επιχειρήσεις ετησίως. Ο αριθμός είναι πολύ μικρότερος αν συγκριθεί με άλλες χώρες όπως το Λουξεμβούργο (1000 πτωχεύσεις το έτος) ή το Βέλγιο (10.000 πτωχεύσεις το έτος).

Ο μικρός αριθμός των πτωχεύσεων δεν σημαίνει ότι δεν πτωχεύουν οι επιχειρήσεις. Σημαίνει απλά ότι δεν προσφεύγουν στην κανονική διαδικασία πτώχευσης και είτε διακόπτουν χωρίς να πτωχεύσουν τυπικά.

Και τούτο διότι στο Ελληνικό Πτωχευτικό Δίκαιο δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους Έντιμους Πτωχεύσαντες και για την ουσιαστική 2η Ευκαιρία.
Στις 12/3/2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Σύσταση προς τα Κράτη-Μέλη με θέμα «για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τρία πράγματα:

1) να υπάρξει μηχανισμός διαπίστωσης της δολιότητας ή μη μιας Πτώχευσης,

2)  οι διαδικασίες να γίνονται γρήγορα και

3) ο Έντιμος Πτωχεύσας να απαλλάσσεται από τα χρέη εντός 3ετίας (το μέγιστο).

Με την υπογραφή της συμφωνίας το καλοκαίρι του 2015, εντάχθηκε και η υιοθέτηση της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα προαπαιτούμενα και ειδικότερα οι παράγραφοι 30-33 που ορίζουν ότι οι Έντιμοι Πτωχεύσαντες Επιχειρηματίες πρέπει να απαλλάσσονται από τα χρέη της Πτωχευτικής περιουσίας το πολύ εντός 3ετίας από την κήρυξη τους σε πτώχευση.

Ήδη με τον Ν. 4336/2015 άλλαξε η διάταξη του Πτωχευτικού Δικαίου, σε εφαρμογή της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αφερεγγυότητα.
Συγκεκριμένα πλέον ο έντιμος που πτωχεύει απαλλάσσεται από τα χρέη της πτωχευτικής περιουσίας σε τρία χρόνια από την πτώχευση.

Απομένουν όμως σημαντικές λεπτομέρειες για να τεθεί σε εφαρμογή πλήρως και ουσιαστικώς η νέα διάταξη (παρ. 23 της υποπαραγράφου Γ.3 της παρ. Γ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)

Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 η νομοθεσία για την Δεύτερη Ευκαιρία θα έπρεπε να ισχύει ήδη από τις 1/1/2016.

Ορίστηκε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που όφειλε να ολοκληρώσει το έργο της στις 31/12/2015, γεγονός που δεν έγινε, με συνέπεια το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει παράταση εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για την 1/4/2016 (παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181).

Όμως και πάλι δεν ολοκληρώθηκε το έργο και δόθηκε νέα παράταση για την 1η Οκτωβρίου 2016 (παρ. 2, άρθρο 13, Ν4378/2016).

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι Δεύτερη Ευκαιρία συνεπάγεται:

• Nέες θέσεις εργασίας άρα και αύξηση των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταμείων,
•Έσοδα για το Δημόσιο,
•Ανάταση ψυχολογική για τεράστιο αριθμό Ελλήνων που έχουν καταρρακωθεί,
•Άμεση διακοπή από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων της παραβατικής συμπεριφοράς στην οποία οδηγούνται εξ ανάγκης,
•Περιορισμό της μαύρης οικονομίας.
   

Προτείνεται:

- H 2η Ευκαιρία στους Έντιμους Πτωχεύσαντες να αφορά, σύμφωνα και με την διατύπωση της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλους τους επιχειρηματίες (νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, κεφαλαιουχικές-προσωπικές εταιρείες).

-Ο έντιμος πτωχεύσας να απαλλάσσεται από τις οφειλές τις επιχείρησης και με την ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αλλά και με την ιδιότητά του ως εγγυητής (ως φυσικό πρόσωπο) για τις οφειλές της επιχείρησης. Άλλως ουδέποτε θα έχει 2η Ευκαιρία αφού θα οφείλει ως εγγυητής.

- Ο Έντιμος Πτωχεύσας να θεωρείται Έντιμος είτε πτώχευσε πριν τις 31/12/2015 είτε μετά. Ενδεχόμενος διαχωρισμός τους με πρόβλεψη να ισχύσει η 2η Ευκαιρία μόνο σε όποιους ασκούν αίτηση πτώχευσης από 1/1/2016 και μετά δημιουργεί αδικίες και πολίτες δυο κατηγοριών σε έναν αριθμό περίπου 3.000 επιχειρηματιών που αιτήθηκαν και πτώχευσαν εντός της κρίσης. Αν δηλαδή ένας επιχειρηματίας πτώχευσε το 2012 και κρίνεται έντιμος θα πρέπει να απολαύσει και αυτός την απαλλαγή του από τα χρέη τρία χρόνια μετά την πτώχευση του.

-Να υπάρχει  πρόβλεψη ώστε να μην αποκλειστούν οι Έντιμοι Πτωχεύσαντες που είτε έχουν διακόψει την λειτουργία τους πριν από χρόνια, χωρίς να έχουν προσφύγει στην διαδικασία πτώχευσης εάν δεν έχουν επαρκή περιουσία για να καλύψουν τα έξοδα της πτώχευσης.

Γεώργιος Φλωράς του Ιωάννη
κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Μαγνησίας 101,
τηλ. 2108130720, 6974910050


Αθήνα  14 Ιουλίου 2016

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Ριζούλης Ανδρέας, Αντωνίου Χρήστος, Βέττας Δημήτρης, Καραγιάννης Γιάννης, Σπαρτινός Κώστας, Tσόγκας Γεώργιος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΤΙΑΣ