Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

ΓΚΥΡΙΝΗΣ: Η εκκλησία θα πάρει τα ενοίκια από το πανηγύρι για τον χώρο που παραχωρεί

Σε ερώτηση που τέθηκε από τον Αλευρά σχετικά με το πανηγύρι και την εμπλοκή της τοπικής εκκλησίας ο δήμαρχος ήταν σαφής. 

Είπε ξεκάθαρα ότι η τοπική εκκλησία συμμετέχει παραχωρώντας τον χώρο της και η οποία τον διαπραγματεύεται από μόνη της και κατά συνέπεια τα όποια έσοδα προκύπτουν από την συγκεκριμένη παραχώρηση τα καρπώνεται η ίδια και όχι ο δήμος.


Βέβαια, καλό θα είναι να .....ξεκαθαριστεί και ποιος θα αναλάβει το κόστος για την καθαριότητα και τον φωτισμό του χώρου της τοπικής εκκλησίας. Είναι νομίζω αυτονόητο ότι εφόσον η τοπική εκκλησία καρπώνεται τα ενοίκια από τον χώρο που διαθέτει στους εκθέτες, στους επιχειρηματίες κλπ να διαθέτει ένα τμήμα τους για την καθαριότητα και τον φωτισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: