Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει την Τρίτη το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξάνδρειας- Τα θέματα


Την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι στη 1 σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξάνδρειας θα συζητήσει και θα αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη:


1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών – μηχανημάτων συστημάτων άρδευσης ”.

2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της υπ΄αριθμ. 457/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας.

3. Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης για την  “Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας”.

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας.

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 5 καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας.

6. Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης που αφορά στη “Μίσθωση καλαθοφόρου μηχανήματος”.

7. Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων.

8. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (στα πλαίσια κοινοποίησης της αριθμ. 79/2016 απόφασης του Πρωτοδικείου Βέροιας).

9. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την “Παροχή υπηρεσιών για το πρόγραμμα κατασκήνωσης παιδιών ΑΜΕΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2016”.

10.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Π. Προδρόμου.

11.  Ψήφιση (διάθεση) πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

12. Κατάρτιση σχεδίου 7ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: