Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο την Δευτέρα - Δείτε το πρόγραμμα και το τιμολόγιο

Την Δευτέρα 6 Ιουνίου ξεκινάει τη λειτουργία του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Δήμου Αλεξάνδρειας. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Κολυμβητηρίου από τις 8:00 π.μ  έως 10:00 μ.μ.

Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα δώσουν το μάθημα της κολύμβησης,  η κολυμβητική δεξαμενή θα παρέχεται δωρεάν στις....
ώρες του κοινού μετά την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για τα παιδιά από τις Δημοτικές Ενότητες Πλατέος, Αντιγονιδών και Μελίκης θα υπάρχουν λεωφορεία (ένα για κάθε ενότητα) που θα ξεκινήσουν τις μεταφορές τους στις 21/06/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 22/08/2016.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  


ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
8.00-10.00 KOINO
8.00-10.00 KOINO
8.00-10.00 KOINO
8.00-10.00 KOINO
8.00-10.00 KOINO
8.30-9.30 ΕΚΜΑΘ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
8.30-9.30 ΕΚΜΑΘ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
8.30-9.30 ΕΚΜΑΘ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
8.30-9.30 ΕΚΜΑΘ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
8.30-9.30 ΕΚΜΑΘ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
8.15-9.15 AQUA
8.15-9.15 AQUA
8.15-9.15 AQUA
8.15-9.15 AQUA
8.15-9.15 AQUA
10.00-11.00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΥ και Α.Μ.Ε.Α
10.00-11.00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΛΙΚΗΣ και Α.Μ.Ε.Α.
10.00-11.00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΥ και Α.Μ.Ε.Α.
10.00-11.00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΛΙΚΗΣ και Α.Μ.Ε.Α.
10.00-11.00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΥ (ΜΕΛΙΚΗ) και Α.Μ.Ε.Α.
11.00-12.00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ και Α.Μ.Ε.Α.
11.00-12.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ και Α.Μ.Ε.Α.
11.00-12.00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ και Α.Μ.Ε.Α.
11.00-12.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ και Α.Μ.Ε.Α.
11.00-12.00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ και Α.Μ.Ε.Α.
12.00-13.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
12.00-13.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
12.00-13.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
12.00-13.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
12.00-13.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΖΩΝΗ
13.00-16.30 ΚΟΙΝΟ
13.00-16.30 ΚΟΙΝΟ
13.00-16.30 ΚΟΙΝΟ
13.00-16.30 ΚΟΙΝΟ
13.00-16.30 ΚΟΙΝΟ
12.00-18.00 ΚΟΙΝΟ
15.30-16.30 ΕΚΜΑΘ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
15.30-16.30 ΕΚΜΑΘ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
15.30-16.30 ΕΚΜΑΘ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ - ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ
16.00-18.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
16.00-18.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
16.00-18.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
16.00-18.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
16.00-18.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
18.00-20.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Κ.Ε.Δ.Α.
18.00-20.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Κ.Ε.Δ.Α.
18.00-20.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Κ.Ε.Δ.Α.
18.00-20.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Κ.Ε.Δ.Α.
18.00-20.00 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Κ.Ε.Δ.Α.
20.15-21.15 AQUA
20.15-21.15 AQUA
20.15-21.15 AQUA
20.15-21.15 AQUA
20.15-21.15 AQUA
20.15-22.30 KOINO
20.15-22.30 KOINO
20.15-22.30 KOINO
20.15-22.30 KOINO
20.15-22.30 KOINO

  
Β. ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Δικαίωμα εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο έχουν όσοι διαθέτουν «κάρτα μέλους».

Η κάρτα μέλους εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας και είναι αυστηρά προσωπική.

Για την απόκτηση της κάρτας μέλους, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στην Κοινωφελή Επιχείρηση, ως εγγραφή, το ποσό των 10€ (δέκα ευρώ) εφάπαξ. Με την χορήγηση της κάρτας μέλους, οι πολίτες αποκτούν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και χρήσης όλων των εγκαταστάσεών του που προσφέρονται στο κοινό.

2. Για τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών και των λοιπών κοινόχρηστων εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, από όσους διαθέτουν κάρτα μέλους, το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται ως εξής:

α) Σε ώρες κοινού τις καθημερινές (από Δευτέρα έως και Παρασκευή), το αντίτιμο ορίζεται σε 3€ (τρία ευρώ) ανά άτομο, για ατομική χρήση.
β)  Σε ώρες κοινού, ειδικά για τα Σάββατα, το αντίτιμο ορίζεται σε 2€ (δύο ευρώ) ανά άτομο, για ατομική χρήση.
γ)  Για μηνιαία ατομική χρήση, η οποία περιλαμβάνει συμμετοχή  έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα σε οργανωμένο τμήμα και απεριόριστη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής σε ώρες κοινού, το αντίτιμο ορίζεται:
 • 30€ (τριάντα  ευρώ) ανά άτομο,
 • 50€ (πενήντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
 • 70€ (εβδομήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
 • 80€ (ογδόντα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας.
δ) Για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα (4) παιδιά και άνω,    το αντίτιμο ορίζεται:
 • 20€ (είκοσι  ευρώ)  το ένα μέλος,
 • 30€ (τριάντα ευρώ) τα δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
 • 40€ (σαράντα ευρώ) τα  τρία (3) άτομα-μέλη  και άνω, της ίδιας οικογένειας.

ε)  Για τη χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών, της οποίας  το αντίτιμο  θα προκαταβάλλεται,  το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται ως εξής:
 • 75€ (εβδομήντα πέντε ευρώ) ανά άτομο,
 • 140€ (εκατόν σαράντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
 • 190€ (εκατόν ενενήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
 • 210 €(διακόσια δέκα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: