Τρίτη 14 Ιουνίου 2016

Αντίθετοι οι καθηγητές του Λυκείου Πλατέος στην μετακίνηση του σχολείου στην Κορυφή

Ο σύλλογος διδασκόντων του Λυκείου Πλατέος συνεδρίασε και εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα διαμαρτυρίας για την πρόταση της διευθύντριας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ημαθίας Αν. Μαυρίδου με την οποία μετακινείται το σχολείο στο κτήριο της Κορυφής.

Το ψήφισμα είναι:
                                        ΨΗΦΙΣΜΑ


Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Πλατέος έλαβε γνώση από το Δήμο Αλεξάνδρειας, - με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) - για το έγγραφο της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, κας Μαυρίδου Αναστασίας,  με αρ. πρωτ. 5351/9-6-2006 και άγνωστους αποδέκτες (;),  που αφορά στην πρότασή της για τη συγχώνευση – μετακίνηση σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα προτείνεται η συγχώνευση των Γυμνασίων Πλατέος και του Γυμνασίου Κορυφής με έδρα το Πλατύ και η μετακίνηση του ΓΕ.Λ. Πλατέος στο κτιριακό συγκρότημα, όπου στεγάζεται σήμερα το Γυμνάσιο Κορυφής.

Το έγγραφο αυτό έρχεται στη δημοσιότητα σε μία χρονική στιγμή – στο μέσο της εξεταστικής περιόδου - που η ηρεμία είναι το βασικό προαπαιτούμενο στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ως Σύλλογος δε θα σταθούμε στην επιχειρηματολογία της συγκεκριμένης πρότασης η οποία,  για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που μεταβάλλει τα δεδομένα τόσο στις δομές και όσο και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες σε τοπικό επίπεδο, περικλείεται επιγραμματικά σε ένα κείμενο τεσσάρων σειρών, ούτε στο εάν αυτή η πρόταση δημιουργεί τις συνθήκες ποιοτικής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπως προσωπικά και κάτω από προϋποθέσεις θα μπορούσε να αποδεχθεί κάποιος από εμάς.

Δεν μπορούμε, όμως, να μην επισημάνουμε κάποια ζητήματα που απορρέουν από τη σειρά των γεγονότων και των εγγράφων που σχετίζονται με το θέμα.

1. Ο χρόνος κατάθεσης της πρότασης, αφενός μεν εκτός των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και αφετέρου ως συνέχεια (τρίτη στη σειρά, αφού προηγήθηκαν οι επιστολές της 17 Μαρτίου και 6 Μαΐου με σχετική θεματολογία για καταργήσεις – συγχωνεύσεις) προκαλεί έκπληξη και αμηχανία, αφού ουσιαστικά - για πολλούς από εμάς - έρχεται εκπρόθεσμα και αφαιρεί το δικαίωμα κατάθεσης αιτήσεων για αποσπάσεις, αφετέρου προσδίδει μία «ασυνέχεια λόγων και έργων» στις προθέσεις των προϊσταμένων διοικητικών αρχών, αφού οι τρεις προτάσεις διαφέρουν πάρα πολύ στο περιεχόμενο τους δημιουργώντας αρκετά ερωτηματικά.

2. Προτάσεις που μεταβάλλουν ουσιαστικά το τοπίο της εκπαίδευσης σε μία περιοχή και επηρεάζουν - καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό αποφάσεις και τις συνθήκες ζωής των μαθητών και των οικογενειών τους, όπως και τις τοπικές κοινωνίες, πρέπει να προκύπτουν μέσα από εμπεριστατωμένη διερεύνηση και ενδελεχή διάλογο μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών και των εμπλεκομένων φορέων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167/τΑ΄/30-09-1985) ώστε να προκύπτουν αποδεκτές λύσεις που να προάγουν το δημόσιο συμφέρον και τελικά να οδηγούν στην προσδοκώμενη ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών της δημόσιας εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο.

3. Πέρα από οποιαδήποτε προσωπική εκτίμηση, ο Σύλλογος Διδασκόντων λειτουργώντας ως ένα συλλογικό όργανο, που στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει κανένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα, που έχει, όμως, δικαίωμα έκφρασης άποψης και γνώμης ως μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, δηλώνουμε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή και σε αναμονή των γενικότερων εξελίξεων στην παιδεία, εμμένουμε και στηρίζουμε την πρόταση της ΕΛΜΕ Ημαθίας, που ζητάει «να μην υπάρξει αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας των σχολικών μονάδων στην Ημαθία με την προϋπόθεση ανάκλησης της κατάργησης του Γυμνασίου Πλατέος».

Οποιαδήποτε προσπάθεια, που θεωρητικά δείχνει να στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου, με «επιχείρημα» την παιδαγωγική προσέγγιση – διάσταση εάν δεν τύχει της ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής, είναι καταδικασμένη να έχει πολύ μικρότερα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Στην προκειμένη περίπτωση οποιαδήποτε οφέλη προκύπτουν από την εφαρμογή «οικονομιών κλίμακας» πρέπει να συνεκτιμηθούν με το κοινωνικό κόστος και τις συνέπειες που οι αλλαγές αυτές θα επιφέρουν στη ζωή των οικογενειών.
Οι άνθρωποι και η ζωή τους δεν είναι μόνο οι αριθμοί, η εκπαίδευση «των παιδιών μας» είναι το ποιοτικότερο δημόσιο αγαθό και αποτελεί ουσιαστική επένδυση για το μέλλον.

Για το Σύλλογο Διδασκόντων του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ

Θεοδωρακόπουλος Πρόδρομος Διευθυντής
Κυριακίδου Ραχήλ Υποδιευθύντρια
Αθανασίου Χριστίνα
Δαφνούδη Χρυσή
Δημόπουλος Θεοφάνης
Δήμου Γεώργιος
Ιωσηφίδης Λεωνίδας
Κελεκίδης Κωνσταντίνος
Λογοθέτη Ευαγγελία
Μπεσιρόπουλος Απόστολος
Νακίτσας Παντελής
Παπαζήσης Γρηγόριος
Παύλου Διονύσιος
Περπέρογλου Βασιλική
Πετρενίτη Ελένη
Τοπάλη Βασιλική
Φράγκου Δομνίκη
Χρηστίδης Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: