Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Νέα συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Τρίτη στις 8μμ - Τα θέματα

Νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Αλεξάνδρειας την ερχόμενη Τρίτη στις 8 όπου θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί ή όχι ακόμα ένα σημαντικό θέμα που αφορά στο μέλλον του δήμου συνολικά. Αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό για την τετραετία 2015 ως το 2019 όπως αυτός έχει αποφασιστεί από την εκτελεστική επιτροπή του δήμου.

Βέβαια, θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για την .....
επίσκεψη του δημάρχου και δημοτικών συμβούλων στο υπουργείο Παιδείας παρουσία των βουλευτών Αντωνίου και Καρασαρλίδου του Σύριζα για το θέμα των γυμνασίων της δημοτικής ενότητας Πλατέος. Επίσης, θα γίνει αναλυτική ενημέρωση από την σημερινή επίσκεψη του συμβούλου του υπουργού Παιδείας Αλεξίου ο οποίος έκανε αυτοψία στα τρία γυμνάσια.

Τα θέματα αναλυτικά είναι τα εξής:
1. Έγκριση ή μη του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2015-2019 του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 02/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)

2. Λήψη απόφασης  για την εκ νέου εκμίσθωση  δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξάνδρειας

3. Λήψη απόφασης  για την εκ νέου εκμίσθωση των υπ΄αριθ. 27 και 39 & 40 (ενιαίο κατάστημα), καταστημάτων   που  βρίσκονται  στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

4. α)Ανάκληση της αριθ. 201/11-05-2016  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
   β)Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους- απομάκρυνση φερτών υλικών) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

5. α) Ανάκληση της αριθ. 202/11-05-2016  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
    β) Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους- απομάκρυνση φερτών υλικών) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

6. Αντικατάσταση ή μη του κ. Γρηγοράκη Αντώνιου του Πέτρου από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας", λόγω παραίτησης του ανωτέρω από τη θέση τακτικού μέλους του Νομικού Προσώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: