Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Η ΚΕΔΑ για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής: Είναι ανοιχτό, ελάτε σχολεία


Η Κ.Ε.Δ.Α. από σήμερα 19-4-2016 διαθέτει το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής σε όσα σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας θέλουν να κάνουν μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής.

Το ημερολογιακό πρόγραμμα θα καταρτιστεί κατόπιν συνεννόησης με την Κ.Ε.Δ.Α. η οποία θα παρέχει προς χρήση τα ποδήλατα, ενώ το....
κάθε σχολείο θα έχει την ευθύνη της επιλογής του εκπαιδευτή. 
Τηλ. επικοινωνίας: 2333053451-0.

Δεν υπάρχουν σχόλια: