Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας για ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ- ανακοίνωση ΤΟΕΒ Τρικάλων

πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης και η συμπερίληψη των εγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής των ΟΕΒ στο νέο ΕΣΠΑ όπως:

Δεν υπάρχουν σχόλια: