Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016

ΚΕΔΑ: Νέα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου

Στέφανος Δελιόπουλος
πρόεδρος ΚΕΔΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ΩΡΑ 14.00 στα γραφεία της επιχείρησης , για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των.....
 παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για  τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 - Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με προέλευση πιστώσεων από ιδίους πόρους.

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (υπόθεση Αθανασίου Χρυσάφη).

3. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών σε ‘’Χορωδοδιδάσκαλο – Μαέστρο’’  για τις ανάγκες των Χορωδιών Δήμου Αλεξάνδρειας: α) Της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας ‘’ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ’’ και β)Της Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων ‘’ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ’’ – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

4. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών μετακίνησης των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης ‘’Η ΜΕΛΙΣΣΑ’’ στο Δήμο Συκεών, για τη συμμετοχή τους στο Παιδικό Φεστιβάλ– Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

5. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη πλαστικών καθισμάτων για τις ανάγκες υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη μετρητή γλυκόζη , χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων για  τις ανάγκες του Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

7. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη Plex Glass για την επισκευή & συντήρηση μπασκετών αθλητικών χώρων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

8. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη δενδρυλλίων για τον ευρύτερο χώρο του Δημοτικού Αμφιθεάτρου-Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

9. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ειδών υγιεινής & υδραυλικών για  τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: