Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

Η Δούρου, ο Γκυρίνης και η πολιτική υποκρισία του κυβερνητικού δημοτικού συμβούλου της Αλεξάνδρειας- Νισάφι

ενημέρωσης της χώρας αξίας πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τουτέστιν, η σχολή Σύριζα λειτούργησε ακόμα μια φορά με τον γνωστό επικοινωνιακό τρόπο και στο ουσιαστικό μέρος δεν ήταν τίποτα άλλο από μια μεγαλειώδη φούσκα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: