Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

340 τόνους ακτινίδια και μήλα παραλαμβάνει ο δήμος Αλεξάνδρειας για τους μαθητές του

Π. Γκυρίνης
προϊόντος ποσότητας έως 340 τόνους (300 τόνους ακτινίδια, 40 τόνους μήλα) στο Δήμο, ως δικαιούχο της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών και εξουσιοδότησε το δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών με τους δυο συνεταιρισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: