Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Συνάντηση αιρετών και εκπροσώπων συλλόγων & φορέων για το Α.Τ. Πλατέος

Συνάντηση με θέμα το επικείμενο (και προφανώς,  αφού όλα αυτό καταδεικνύουν, προδιαγεγραμμένο) κλείσιμο του Α.Τ. Πλατέος πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Πλατύ.
Στη συνάντηση, η οποία είχε ενημερωτικό χαρακτήρα ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε και μια πρώτη προσπάθεια να γίνει οργανωμένη παρέμβαση φορέων που.....
στο σύνολό τους αντιτίθενται στο κλείσιμο του Α.Τ. Πλατέος, συμμετείχαν η πρόεδρος και μέλη της Δ.Κ. Πλατέος, οι πρόεδροι των Τ.Κ. Κλειδίου, Πρασινάδας και Τρικάλων (όπως ενημερωθήκαμε είχαν κληθεί όλοι οι πρόεδροι των Τ.Κ. της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος), εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της περιοχής καθώς και ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων της Ημαθίας Αποστ. Μούρτης.

Ο πρόεδρος των αστυνομικών της Ημαθίας ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους τόσο για το σχεδιαζόμενο σχέδιο αναδιοργάνωσης των αστυνομικών υπηρεσιών όσο και για τις θέσεις του προσωπικού της Ημαθίας (που αντιτίθενται στις αλλαγές).

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ανέπτυξαν και αυτοί τις θέσεις τους και εστίασαν στο ότι το Α.Τ. Πλατέος δεν δημιουργεί κάποια οικονομική επιβάρυνση στην ΕΛ.ΑΣ. (αφού έξοδα για το κτήριο αλλά και οι όποιες δαπάνες καλύπτονται από το Δήμο Αλεξάνδρειας – πρόκειται για δημοτικό κτήριο που παραχωρήθηκε στην Αστυνομία για να στεγαστεί το Α.Τ. Πλατέος) και υπογράμμισαν το γεγονός ότι το κλείσιμο του Τμήματος θα σημάνει αυτομάτως λιγότερη αστυνόμευση της περιοχής (αφού το «νέο» Α.Τ. της Αλεξάνδρειας θα έχει μεγαλύτερο χώρο ευθύνης, άρα και μικρότερο βαθμό απόκρισης σε επείγοντα περιστατικά αλλά και σε επίπεδο τακτικής αστυνόμευσης-περιπολιών).
Επίσης από τους εκπροσώπους των κοινοτήτων και των φορέων υπογραμμίστηκε πως η θέση του Α.Τ. Πλατέος είναι τέτοια που να επιβάλλεται η διατήρηση του (εθνική οδός, σιδηρ. σταθμός Πλατέος, μεγάλο τμήμα ευθύνης στο ανατολικό άκρο της Ημαθίας κλπ), επισημάνθηκε η σύνδεση της οικονομικής ζωής της περιοχής με την αστυνόμευση και τις περιπολίες, καθώς η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και η αποτρεπτική δράση που έχει η παρουσία και μόνον ενός τμήματος στην περιοχή αυτή της Ημαθίας. Τέλος, υπογραμμίστηκε και η ανησυχία που υπάρχει πως σε περίπτωση κλεισίματος του Α.Τ. Πλατέος τελικά δεν θα μεταφερθούν όλοι οι αστυνομικοί στην Αλεξάνδρεια αλλά πιθανόν να πάνε σε άλλες περιοχές και υπηρεσίες της Αστυνομίας (γεγονός που θα σημάνει τη δημιουργία ενός μεγάλου Α.Τ. στην Αλεξάνδρεια αλλά αποδυναμωμένου ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα 2 υφιστάμενα σήμερα σε Πλατύ και Αλεξάνδρεια).
Αποφασίστηκε η κοινή δράση όλων (τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο κοινοτήτων της Δ.Ε. Πλατέος – συλλόγων – φορέων κλπ) και η σύνταξη επιστολής που θα απευθύνεται τόσο προς το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: