Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση δήμου Αλεξάνδρειας για την ρύθμιση οφειλών

χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Δεν υπάρχουν σχόλια: