Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί Ημαθίας καταγγέλουν την ΠΝΠ της Κυβέρνησης για την δέσμευση των διαθεσίμων


Φωτ, από παλαιότερη κινητοποίηση των δασκάλων
ταμειακά διαθέσιμα Δήμων-Περιφερειών και άλλων οργανισμών .

Δεν υπάρχουν σχόλια: