Τρίτη 14 Απριλίου 2015

Μια φωτογραφία, τρεις πολιτικοί, τρεις μικρές ιστορίες - Αλεξόπουλος, Αντωνίου, Χατζόπουλος

έχει παραιτηθεί, ο δεύτερος είναι υπό παραίτηση και ο μεσαίος σε πλήρη δραστηριότητα σαν κάτι να περιμένει».

Δεν υπάρχουν σχόλια: