Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Εθελοντική δράση από τον δήμο Αλεξάνδρειας: Καθαριότητα στον Σιδ. Σταθμό την Κυριακή το πρωί

αλληλοστήριξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, όπου μπορούν να συμμετέχουν όλοι, ιδιαίτερα οι νέοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια: