Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ; ανακοίνωση

Το έργο των δημοτικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) διακόπηκε προσωρινά (;) τον Φεβρουάριο του 2016, μετά από 2 ½ περίπου χρόνια λειτουργίας, προκειμένου να επανασχεδιαστεί, με την υπόσχεση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης ότι θα συνέχιζε τη λειτουργία του απ’ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Στη διάρκεια της.....
λειτουργίας του έδωσε τη δυνατότητα σε 275 χιλιάδες πολίτες να εκπαιδευτούν σε πάνω από 100 εκπαιδευτικά προγράμματα (πληροφορική, ξένες γλώσσες κ.α.) στον τόπο κατοικίας τους, δωρεάν και χωρίς προαπαιτούμενα. Ταυτόχρονα έδωσε ευκαιρίες απασχόλησης σε χιλιάδες διοικητικά στελέχη και εκπαιδευτές, ενώ μέσω των απαραίτητων προμηθειών ενίσχυσε και τις τοπικές οικονομίες. 

Με τα σημερινά δεδομένα υπάρχει σοβαρός και άμεσος κίνδυνος το έργο των δημοτικών Κ.Δ.Β.Μ. να μην επαναλειτουργήσει. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο απ’ το ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ενταχθεί σ’ αυτό με ημερομηνία λήξης την 13/11/2018. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει ξεκινήσει η ουσιαστική υλοποίησή του, δεν θα είναι  πλέον δυνατόν να υποβληθεί αίτημα για παράταση της ένταξης και χρηματοδότησής του. Μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου και την λειτουργία των τμημάτων μάθησης, όπως είναι οι Προκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για περιφερειακά στελέχη και εκπαιδευτές. Μόνο αν οι διαδικασίες αυτές εκκινήσουν άμεσα και ολοκληρωθούν στο συντομότερο δυνατό χρόνο, υπάρχει ελπίδα  να λειτουργήσουν τμήματα μάθησης πριν απ’ τη λήξη ένταξης του έργου. Πρόσθετο παράγοντα σοβαρής ανησυχίας συνιστά το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ενημερώσει για την πορεία του έργου και τους λόγους της μεγάλης καθυστέρησης  για την επαναλειτουργία του. 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Ε., που εκπροσωπεί τα διοικητικά στελέχη που έχουν εργαστεί στις προηγούμενες φάσεις του έργου, κάνει έκκληση στο Υπουργείο Παιδείας να συνειδητοποιήσει, έστω και την τελευταία στιγμή, τον άμεσο κίνδυνο διακοπής του έργου των δημοτικών Κ.Δ.Β.Μ. και να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της επαναλειτουργίας του. Ταυτόχρονα καλεί και τους Δήμους της χώρας που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο έργο να ενώσουν τις φωνές τους με τη δική μας, ώστε να μην καταρρεύσει ο σημαντικότερος πυλώνας της εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας. 
Η δωρεάν εκπαίδευση ενηλίκων είναι, τελικά, υπόθεση όλων μας! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: