Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Δ/Τ Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κλείνουν όλες οι εκκρεμότητες με θετικό και προωθητικό τρόπο, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την.....
επίτευξη συμφωνίας στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου. Η χώρα μας βαδίζει με σταθερά και με σίγουρα βήματα στην έξοδο από τη στενή επιτροπεία τον Αύγουστο του 2018. Αυτό πλέον γίνεται παραδεκτό και από εχθρούς και φίλος.
Επιδίωξή μας είναι μια καθαρή έξοδος χωρίς πιστοληπτική γραμμή στήριξης, που θα σήμαινε νέες δεσμεύσεις και νέες υποχρεώσεις. Αυτό χτίζεται σταδιακά, μεθοδικά και με συνέπεια στην άσκηση της οικονομικής μας πολιτικής. Ήδη το κλίμα αλλάζει. Η εμπιστοσύνη επανέρχεται σταδιακά. Η ανεργία αποκλιμακώνεται. Η βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές ανακάμπτουν. Στόχος, τα θετικά μεγέθη της οικονομίας να αρχίσουν να φθάνουν στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στους οικονομικά ασθενέστερους. 
Λόγω περιορισμένου χρόνου θα επικεντρώσω την τοποθέτησή μου σε κάποια σημεία του νομοσχεδίου που αγνοήθηκαν και δεν αναδείχθηκαν όσο θα έπρεπε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που όμως ανέδειξε με θετικό τρόπο ο οικονομικός Τύπος, όπως επίσης και οι εκπρόσωποι των φορέων κατά την ακρόαση στη Βουλή. 
Το νομοσχέδιο συνολικά έχει, κατά γενική ομολογία, ένα θετικό, αναπτυξιακό αποτύπωμα. Επιλύει θέματα που εκκρεμούσαν για χρόνια και αποτελούσαν πάγια αιτήματα του παραγωγικού κόσμου της χώρας, αιτήματα που δεν απαιτούσαν κόστος, αλλά σκόνταφταν στις γραφειοκρατικές αγκύλωσης, στην ακινησία της αδράνειας και της παθογένειας της δημόσιας διοίκησης. Σημαντικές και αναπτυξιακού χαρακτήρα είναι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. 
Με τον ν. 4442/2016 καθιερώθηκε η άμεση αδειοδότηση με απλή γνωστοποίηση, όπου πλέον έχουν υπαχθεί πάνω από είκοσι χιλιάδες επιχειρήσεις. Με το υφιστάμενο νομοσχέδιο σταδιακά εντάσσονται και όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες, με στόχο μέχρι το προσεχές καλοκαίρι του 2018 να έχει υπαχθεί στο νέο καθεστώς πλέον πάνω από το 90% των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας. 
Με το σημερινό νομοσχέδιο ολοκληρώνεται η μεγάλη μεταρρύθμιση στον τρόπο αδειοδότησης των επιχειρήσεων και επεκτείνεται και στη διαδικασία εγκατάστασης των επιχειρήσεων. Η άδεια εγκατάστασης δίνεται πλέον για το συνολικό βαθμό όχλησης της επιχείρησης. Καταργούνται οι επιμέρους εγκρίσεις για κάθε προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού είτε για εκσυγχρονισμό είπε για επέκταση, με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά ο χρόνος, το διοικητικό βάρος, αλλά και το κόστος για κάθε επιχείρηση. 
Ειδικότερες ρυθμίσεις υπάρχουν για την αδειοδότηση των λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας και ελέγχου, που επισημάνθηκαν ως θετικές από τον κλάδο στην ακρόαση των φορέων. Ακόμη προβλέπονται νέες θετικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας της αγοράς και των επιχειρήσεων προς όφελος της προστασίας του καταναλωτή.
Πρόσθετες ρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελούν οι ρυθμίσεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, το νέο πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και το σύστημα προστασίας της ευρεσιτεχνίας που προσαρμόζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δημιουργείται Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, όχι ως νομικό πρόσωπο, αλλά ως πρόγραμμα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 
Μπαίνει τέλος στο καθεστώς ομηρίας του ν. 3526/2007 που αφορά τα αρτοποιεία και θεσμοθετούνται νέοι, καθαροί κανόνες για την ίδρυση και λειτουργία των αρτοποιείων. Ενισχύονται τα παραδοσιακά αρτοποιεία και οι παραδοσιακοί φούρνοι. 
Τέλος, ρυθμίζεται και εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ώστε να μην σημειώνονται καθυστερήσεις στα δημόσια έργα και πρόσθετο και σημαντικό κόστος. 
Ειδικότερη αναφορά πρέπει να γίνει στις θετικές ρυθμίσεις που προβλέπονται και αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές, καθιερώνονται νέα πιο αποτελεσματικά, αναπτυξιακά κίνητρα στις επιχειρήσεις:
Πρώτον, εντάσσεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ένα νέο κίνητρο, με βάση το οποίο τα κέρδη της επιχείρησης από πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχειρήσεις, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τις τρεις συνεχόμενες χρήσεις. 
Παρέχεται η δυνατότητα στις Ανώνυμες Εταιρείες, των οποίων οι μετοχές στο Χρηματιστήριο, να κεφαλαιοποιήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων με συντελεστή 5%. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στις Ανώνυμες Εταιρίες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο καθώς και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, να κεφαλαιοποιήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων με συντελεστή 10%. 
Τέλος, για την καταπολέμηση του μεγάλου οικονομικού εγκλήματος συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών νέα υπηρεσία με τον τίτλο Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος. Στελεχώνεται με εκατόν τριάντα πέντε ελεγκτές, έχει έδρα το Υπουργείο Οικονομικών και θα συντονίζεται από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Αποστολή της υπηρεσίας είναι αποκλειστικά η διενέργεια ερευνών προκαταρτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικών εγκλημάτων, εγκλημάτων φοροδιαφυγής και φορολογικής απάτης.
Το καραβάνι προχωράει με σταθερή πορεία, στόχο και προορισμό, χωρίς να αποπροσανατολίζεται από τους αντικατοπτρισμούς και τις παγίδες της ερήμου. Το σενάριο της αριστερής παρένθεσης δεν βρίσκει πλέον ούτε παραγωγό ούτε σκηνοθέτη γιατί σαν ταινία δεν αναμένεται να κόψει στοιχειωδώς τα εισιτήρια και να καλύψει το κόστος παραγωγής. Η ιστορία θα γράψει ότι εσείς -εννοώ τη Νέα Δημοκρατία και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη- με την αλλοπρόσαλλη πολιτική βάλατε την Ελλάδα στα μνημόνια και αυτή η Κυβέρνηση θα τη βγάλει στο ξέφωτο.

Χρήστος Αντωνίου
Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Θα ..θα....θα.... αει και γα....υ ρε παραμυθά.
Τα καλύτερα έρχονται... Κάνε γυμναστική στον σβέρκο σου. Θα χορτάσει φάπα!