Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Ενημέρωση για τη δημιουργία ομάδας τευτλοπαραγωγών από τον Αγροτ. Σύλλογο Αλεξάνδρειας

θέμα την αναγκαιότητα δημιουργίας ομάδας τευτλοπαραγωγών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: