Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Πωλητή και αποθηκάριο ζητάει η Alexander

Από την εταιρία Alexander εστάλησαν δυο αγγελίες για πρόσληψη προσωπικού. Η πρώτη αφορά σε πρόσληψη στελέχους πωλήσεων και η δεύτερη σε αποθηκάριο.
Αναλυτικά οι αγγελίες και οι προϋποθέσεις είναι:


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η εταιρία Alexander επιθυμεί την περαιτέρω στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.
Ανακοινώνει το άνοιγμα 1- θέσης εργασίας στο τμήμα Πωλήσεων (- αφορά το τμήμα Εξαγωγών).

Περιγραφή εργασίας:
 • Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας,
 • Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού,
 • Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης,
 • Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, τραπεζική παρακολούθηση εισπράξεων πελατών συνεργασία με το λογιστήριο
 • Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση και διευθέτηση προβλημάτων
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις
Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /οικονομικής κατεύθυνσης
 • Ηλικία, από 25 μέχρι και 48 ετών
 • Άριστη Γνώση χειρισμού  Η/Υ (Ms Office)
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
 • Γνώση Ρώσικης ή Κινέζικης ή Ισπανικής ή Γερμανικής Γλώσσας
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό
 • Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης στόχων.
 • Προϋπηρεσία στις πωλήσεις επιθυμητή
Παρέχονται
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Μόνιμη Απασχόληση
 • Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις 15 Ιουνίου  βιογραφικό ώστε να περάσουν από προσωπική συνέντευξη και να γίνει άμεσα η πρόσληψή τους. Κατάθεση βιογραφικών αυστηρά 10.00 πμ-13.00 μ.μστην έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο emailhr@aqf.gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου. Στο βιογραφικό να αναφέρετε το κωδικός της αγγελίας ΥΠ2.
Πληροφορίες
Κα Βίκη 23310-22774ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ


Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης, η εταιρία Alexander επιθυμεί την περαιτέρω στελέχωση του τμήματος Αποθήκης – Διακίνησης
Ανακοινώνει το άνοιγμα 1- θέσης εργασίας.

Περιγραφή εργασίας/Καθήκοντα:
·         Έκδοση παραστατικών
·         Φυσική και ηλεκτρονική παρακολούθηση των ειδών που διακινούνται προς πελάτες
 • Ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των προϊόντων καθώς και την αποθήκευσή τους
 • Την προετοιμασία των παραγγελιών αγοράς και την αντίστοιχη παραλαβή των ειδών
 • Την επιμέλεια και ασφάλεια των χώρων της αποθήκης
Απαραίτητα Προσόντα
·         Απόφοιτος AEI- ΤΕΙ - ΙΕΚ
·         Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS-Office (κυρίως Excel)
 • Ευελιξία Ωραρίου
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
 • Ηλικία, από 25 μέχρι και 40 ετών
 • Τυπικότητα, Ομαδικό πνεύμα ,υπευθυνότητα, αυτονομία, εργατικότητα
 • Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
 • Προϋπηρεσία σε logisticsεπιθυμητή
·         Γνώσεις τιμολόγησης και έκδοσης παραστατικών (Διακίνησης /παραλαβών)
·         Γνώση ERP συστήματος
 • Γνώση ξένης γλώσσας
Παρέχονται
 • Μισθός και ασφάλιση
 • Μόνιμη Απασχόληση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις 10 Ιουνίου βιογραφικό Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη και να γίνει άμεσα η πρόσληψή τους.
Κατάθεση βιογραφικών αυστηρά 10.00 πμ-13.00 μ.μστην έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο emailhr@aqf.gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου. Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγελίας ΥΠ1.
Πληροφορίες
Κα Βίκη 23310-22774
Δεν υπάρχουν σχόλια: