Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Τ. Ουρσουζίδης*:Διοικητές Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ. – η θέση μου

του Γ. Ουρσουζίδη*
σύγχρονα αντίστοιχα διεθνή συστήματα. Έκτοτε έγιναν πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά οι βασικότερες ήταν τρεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια: