Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

Φ. Καρασαρλίδου: Σοβαρή προσπάθεια στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τη βιομηχανική ανασυγκρότηση της χώρας μας

Καρασαρλίδου Φρ.
βουλευτής Ημαθίας
ΣΥΡΙΖΑ
αποσαφήνιση των λεπτομερειών του επιχειρησιακού πλάνου ανάταξης της εταιρείας. Η συνάντηση προσδιόρισε τα αναγκαία επόμενα βήματα που πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι (εργαζόμενοι, Τράπεζες, Δημόσιο) να υλοποιήσουν, ώστε η επαναλειτουργία της εταιρείας να είναι γεγονός στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
Ήδη η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έχει προχωρήσει στη σύσταση ομάδας εργασίας, που επιφορτίστηκε να εξετάζει το νομικό πλαίσιο και τις αναγκαίες οικονομικές παραμέτρους, με προοπτική την επαναλειτουργία της επιχείρησης σε βιώσιμη βάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: